Maria Carme Soler

Agrifood Port Tarragona - Ponentes
.

Patrocinadors

Bergé

Maria Carme Soler

Directora d'ASFAC

Maria Carme Soler Roset: És Ambientòloga i Enginyer Tècnic Agrícola. Exerceix el seu lloc de treball a l’Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC) com a tècnica des del 2014 i com a directora des del 2017.

És responsable de la gestió diària d’ASFAC, on es realitzen els serveis següents: informació diària dels mercats, auditories internes als socis, organització de jornades, resolució de consultes, entre d’altres.

A més, és membre del comitè agroalimentari a la SME United, l’associació europea de les Pimes, on s’analitzen i es debaten les polítiques europees que afecten el sector.