José Luis Agüero Monedero

Agrifood Port Tarragona - Ponentes
.

Patrocinadors

Bergé
Agrifood Port Tarragona - Ponents - José Luis Agüero Monedero

José Luis Agüero Monedero

Sotsdirector General de Produccions Ramaderes i Cinegètiques – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Exerceix la direcció tècnica de les competències de la seva Unitat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en particular l’ordenació dels mercats i l’activitat productiva dels sectors ramaders.

En el treball treballa gran quantitat d’informació sobre les presents i futures estratègies que de manera directa o indirecta impactaran en el desenvolupament de l’activitat de la ramaderia espanyola en els propers anys.

Ha participat directament en l’elaboració de la normativa nacional del paquet lacti i l’ordenació dels sectors ramaders.

Participa igualment de manera molt activa en la configuració i disseny de les mesures de la nova PAC, en particular les referides als sectors ramaders. Membre dels grups tècnics d’alt nivell creats per a la presa de decisions sobre la reforma de la PAC 2014-2020 i 2023-2027.

Elaboració de la normativa nacional dels pagaments directes, en particular dels ajuts associats ramaders i els eco-règims relacionats amb la ramaderia.

Elaboració de la normativa nacional d’ordenació de les explotacions ramaderes.

Responsable de les competències de Benestar Animal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Responsable de les competències del Ministeri en la coordinació de la activitat cinegètica nacional.

Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación