Álvaro Rodríguez Dapena

Agrifood Port Tarragona - Ponentes
.

Patrocinadors

Bergé

Álvaro Rodríguez dapena

Presidente de Puertos del Estado

Nascut el 1963, és Doctor Enginyer Tècnic Superior de Camins, Canals i Ports, amb l’especialitat de transport, per la Universitat Politècnica de Madrid. Premi extraordinari de tesi doctoral. Des de l’1 de desembre del 2021 és Presidente de Puertos del Estado, anteriorment va ser Director Tècnic de Puertos del Estado, i des de l’any 1997 ha ocupat diversos càrrecs en aquest Organisme (Director de Planificació i Desenvolupament, Subdirector de Relacions Externes, cap d’Àrea intermodalitat i logística, i cap de Departament de desenvolupament i normatiu).

Amb anterioritat, ha estat a càrrec d’estudis i projectes de transport a l’empresa consultora TEMA.

Ha estat membre dels Consells d’Administració de Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, Cartagena y Marín-Ría de Pontevedra, així com de Renfe Mercaderias. Ha estat a més president de l’empresa Conte Rail entre els anys 2008 i 2013.

Forma part de múltiples Comitès nacionals i europeus i és autor dels articles i llibres en matèria de comerç, logística i transport.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana - Puertos del Estado